ממוחשבות quilting מכונה היא קפיצה איכותית בענף quilting

Quilting פעמים פיתוח המכונה אינטליגנטי, של התקנים המופעלים ידנית מסורתית, היום, הן טכנית או רבים פרודוקטיביות, איכות המוצר, זה קפיצה איכותית.

Quilting ציוד לפי עזר מבוקרת מחשב, ידני תהליכי אוטומציה מלאה להבין, לדוגמה: מחט, המחט המספריים, תיל, ברגל פרסר יכול להיעשות באופן אוטומטי. התעשייה quilting מכונות תפירה מכונות גם מממש עצירה אוטומטית, קו אוטומטי, אוטומטי הפוך תפרים, התפר ספירה אוטומטית, התפרים מחוזק ותכונות יותר, מקטינה באופן משמעותי העבודה של המפעיל קל יותר, פשוט תפתח האותות מכונת יכול להיעשות באופן אוטומטי על ידי המכונה quilting ממוחשבת.